Wat is Conscious Creation

Wat is Creëren?
Als we beseffen dat alles energie is, dan komen we tot de conclusie dat ook wij energie zijn.
En als alles energie is, dan is alles één.
En als wij mens één zijn, dan zijn wij allemaal onderdeel van alle energie en dus elke creatie, expressie, materialisatie.

We creëren altijd al, alleen een groot gedeelte van de creatie is (tot nu toe) een onbewust proces geweest.
We denken nu dat creëren het scheppen is van situaties, omstandigheden en middelen die we nodig denken te hebben om een vervuld leven te ervaren. Maar er is meer...

We worden wakker...
De uitspraak die zich om onduidelijke reden heeft vast gehecht in mijn geheugen: “Het laatste wat een vis ontdekt, is het water waarin hij zwemt”
Zo vertaalde ik dit recent naar “Het laatste wat een mens ontdekt is de energie waar hij deel van uitmaakt”.

Bewust creëren is moeiteloos, vol vreugde en vertrouwen het leven zien ontvouwen, en ontdekken dat je diepste wensen van zelf gemanifesteerd worden. Sneller en vele malen beter dan jij ooit had kunnen bedenken. Dus in plaats van erachter aan te zitten, te plannen, en hard te werken, ben je bezig met jezelf overeen te stemmen met al wat is, en moeiteloos te ontvangen wat je toekomt.

Waarom willen we creëren?
De motivatie om te creëren is duidelijk: we willen onze levensstandaard verbeteren en ontsnappen aan gebrek. Het is een universeel menselijk verlangen we willen overvloed, succes en geluk ervaren.

Waarom is het belangrijk om hier nu aandacht aan te besteden?
In de bovenstaande zin zit een grote misvatting in ons collectieve denken, gebrek bestaat niet, het leven in essentie is overvloed.
Door te denken dat er gebrek is, creëren we die ervaring, en gaan we van alles doen om eraan te ontsnappen. Waarmee we dan onbewust nog meer gebrek creëren omdat we denken te kort te komen. Een eindeloze cyclus is ontstaan, waarin we uiteindelijk te hard moeten werken om te ontsnappen aan het lijden dat gecreëerd wordt door die ene gebrek gedachte.
Wij denken, en hebben geleerd, dat er gebrek is, en daarmee creëren we die ervaring.
Het “gebrek denken” is een collectieve overtuiging waar we niet bewust van zijn. We denken het allemaal en ervaren het allemaal, maar dat betekend niet dat het de waarheid is.

Na de 60er jaren van de vorige eeuw is een groep mensen anders gaan denken en daarmee zijn er scheuren ontstaan in de harde collectieve denk richting. Een langzaam groeiend aantal mensen op deze aarde hebben een ander denk collectief gevormd.
De invloed van dit collectief veroorzaakt verschuivingen zodra er een de kritieke massa is bereikt. Dit is het effect van de zogenaamde 100 apen theorie. Die stelt dat als op één plek op de aarde een groep apen een nieuwe ontdekking doet, en meer dan 100 apen in die stam die nieuwe ontdekking opnemen in hun gedrag. Dat op een andere plek op aarde, andere apenstammen ineens, ook die kennis en vaardigheden tot hun beschikking hebben. Op deze wijze werkt de menselijke evolutie ook. Als een kritieke massa van mensen anders denken en zich anders gedragen veranderd dit ons collectieve denk patroon.
Wat en hoe wij denken bepaald hoe wij onze realiteit waarnemen maar ook vorm geven, de emoties die we daarbij voelen werken als een vergrootglas en sturen onze acties aan. Dit is voor de meeste mensen een onbewust proces.

Oorspronkelijke denkers ontworstelen zich aan deze collectieve overtuigingen en onderzoeken bij zichzelf de waarheden die bij hun essentiële aard horen. Deze individuen besluiten bewust iets anders te denken dan het collectief, zet de deur open naar geheel nieuwe ervaringen.
Deze groep heeft recent een kritieke massa bereikt waardoor het nog duidelijker is geworden dat wij zelf creëren. De snelheid waarmee creaties tot stand komen is de laatste decennia verdrievoudigd. Dit is een intens frustrerend proces voor mensen die zich onbewust zijn van hun gedachtepatronen en emoties, ze beseffen niet dat met name hun grootste angsten ogenblikkelijk vorm krijgen in hun realiteit. Hierdoor komen ze in een spiraal van lijden waar geen uitweg uit lijkt. Helaas zien ze niet dat dit de ultieme motivatie en uitnodiging is om uit deze spiraal te stappen en hun eigen creatie kracht te omarmen.

Suzanne Meijroos - Bewust creëren

Wat is de eerste stap?
Er is moed nodig om voorbij het bekende te gaan en de verantwoording te aanvaarden dat jij het al die tijd zelf bent geweest die de pijn in je leven veroorzaakte. De bereidwilligheid dit onder ogen te komen is een belangrijke eerste stap.
De prachtige keerzijde van deze keuze is dat jij nu compleet in staat zal zijn direct de resultaten van je creaties te zien en voelen. En daarmee de macht terug claimt over je eigen leven. Je zal stap voor stap meer kracht en vertrouwen in je zelf hervinden en de verwonderlijke perfectie van het leven ontdekken. Deze reis is een van de meest verrijkende menselijke evolutie sprongen die nu tot onze beschikking staan om bewust te ervaren.
Je leven zal snel en onherroepelijk veranderen.
Uiteraard vereist het doorzettingsvermogen, moed en creativiteit voor je dit volledig onder de knie hebt, want er zweven in ieder van ons verborgen vervormingen die van enorme invloed zijn op onze creaties. En ik kan je beloven dat er onderweg ook heel veel mooie overweldigende, moeiteloze en verrassende ervaringen zullen zijn, die je de adem benemen, je diep zullen raken en inspireren.

Conscious Creation is… terugkeren naar jouw eigen bron kracht.
Het is een persoonlijk en intern veranderproces waarin je alle valse overtuigingen over jezelf en de wereld om ons heen los gaat laten. Elke vorm van (mentale) controle over je leven zal je overhandigen aan je hogere Zelf, en daarmee aan de diepste wijsheid in jezelf.
Het lijkt alsof je de controle loslaat en het tegendeel is waar, je verruimd juist je veld van mogelijkheden.
Door in totale overeenstemming met het leven te gaan staan, komt de overvloed, het geluk en succes vanzelf naar je toe. De primaire focus, en de belangrijkste creatie ben jij.